Takster 2017 Dagtilbud og FFO

Søskendetilskud
Familier med mere end et barn i dagtilbud eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn.

Friplads
Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal søges via www.furesoe.dk/selvbetjening  – den digitale pladsanvisning.

Økonomisk friplads kan bevilges, hvis husstandens aktuelle indkomst ikke overstiger 528.200 kr. (gældende fra 1.januar 2017). Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag på 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige forsørgere får et fradrag på 59.492 kr.

Betaling
Betalingen sker forud. Den sidste rettidige betalingsdag fremgår af giroopkrævningskortet, og er normalt omkring den 1. i måneden. Hvis girokort ikke modtages, bedes du straks kontakte Pladsanvisningen. Ønsker du at betale via PBS, skal du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Ved manglende eller for sen betaling bliver der tillagt et gebyr på 250 kr. på næste måneds opkrævning. Ved manglende indbetaling sendes opkrævningen efter 1. rykker til kommunens opkrævningsafdeling. Efter udsendelse af 2. rykker og fortsat manglende betaling, sender opkrævningen restancen til inddrivelse hos SKAT. SKAT kan bl.a foretage 100 % modregning i børnefamilieydelsen og overskydende skat.

Udmeldelse
Rettidig udmeldelse skal ske via www.furesoe.dk/selvbetjening – den digitale pladsanvisning med én måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

  Kr. pr. måned
Dagpleje 2.953,00
Vuggestue (inkl. frokost som udgør 774 kr.) 3.523,00
Børnehave 1.695,00
Frokost i børnehave                                                                                                                                                                                       816,00
Børnehaven Lille Bjørn (reduceret åbningstid) 1.427,00
FFO 1 (0.-3. klasse) 1.402,00
FFO 2 (4.-6. klasse) 493,00
FFO 3 (7.-9. klasse) 304,00
Gebyr ved for sen betaling 250,00